What is Quo Vadis?

The Quo Vadis Conference Series aims to foster a world-wide network of motivated Polish youth. The main goals of these conferences are to promote an active Polonia, explore our Polish identity and culture, develop new local and international projects, increase the visibility of our community, and the transmission of knowledge from current Polish leaders to the next generation.


Czym jest Quo Vadis?

Konferencje z cyklu Quo Vadis mają na celu wspieranie światowej sieci motywowanej polskiej młodzieży. Głównymi celami tych konferencji są promowanie aktywności w Polonii, poznanie naszej tożsamości i kultury polskiej, podejmowanie nowych projektów, zarówno lokalnie jak i na arenie międzynarodowej, zwiększenie widoczności naszej społeczności, i zapewnienie przekazania wiedzy pomiędzy obecnymi polskimi przywódcami i przyszłym ich pokoleniem.